lọc mùi Archive

Thiết bị lọc than carbon

Than hoạt tính (Activated Carbon) có thành phần chủ yếu là Carbon, được xử lý để có những lỗ rỗng bé thể tích nhỏ để tăng diện tích bề mặt …

Lọc mùi bếp công nghiệp

Để xử lý hiệu quả MÙI bếp công nghiệp, Newcitec kết hợp nhiều phương pháp xử lý trên một hệ thống hút thải khói để lọc khói – lọc …